stUpiidhax, the Wii U 5.5.2 exploit (based on JSTypeHax) http://stupiid.ovh/
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 

1 satır
90 B

  1. C:\Users\JmpCallPoo\AppData\Local\Programs\Python\Python35-32\python.exe diibugger/main.py