stUpiidhax, the Wii U 5.5.2 exploit (based on JSTypeHax) http://stupiid.ovh/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
jam1garner 906b93b0f0 Cleanup 2 lat temu
..
build_codeloader.bat Cleanup 2 lat temu
codeloader.bin Cleanup 2 lat temu
codeloader.o Cleanup 2 lat temu
codeloader.s Cleanup 2 lat temu
ropChainToAsm.py Cleanup 2 lat temu
ropchainBuilder.html Cleanup 2 lat temu